Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

16:00
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
15:55
15:50
  Wszystko było takie niedokończone.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viacarmenluna carmenluna
15:08
1080 4cf7 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
15:03
7313 740a
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
15:02
7362 7b58 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
14:59
3284 27e8 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
14:55
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
14:51
7314 dacc 500
Reposted fromkaiee kaiee vialekkaprzesada lekkaprzesada
14:51
14:50
9987 83dc 500

September 23 2017

14:22
2535 36ca 500
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viakentoquer kentoquer
14:18
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacarmenluna carmenluna
14:15
1541 fbf5 500
Reposted frombrumous brumous viacoolkidscantdie coolkidscantdie
14:14
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viakentoquer kentoquer
14:07
Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Sigmund Freud
Reposted fromhappy25 happy25 viaRozaa Rozaa
14:06
3567 bdab
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viabeinthe beinthe
14:05
8823 f317 500
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar vianiewolnica niewolnica

September 20 2017

21:28
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viakentoquer kentoquer
21:24

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl