Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

21:36
2576 64e4 500

francescazak:

Jeremy Everett – A Corner Exposed As A Photograph, 2011

Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
21:25how I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viacarmenluna carmenluna
21:18
21:11
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viakentoquer kentoquer
21:09
21:07
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan viaRozaa Rozaa
21:07
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaRozaa Rozaa

April 29 2017

21:19
2055 b157 500
Reposted fromnfading nfading viacoolkidscantdie coolkidscantdie
21:13

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaMagnolia11 Magnolia11
21:10
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaxannabelle xannabelle
21:10
6558 f56d
Reposted fromGIFer GIFer viaxannabelle xannabelle

April 28 2017

14:41
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute viayourheartbeat yourheartbeat
14:36
14:34
8675 720f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacarmenluna carmenluna

April 27 2017

14:59
0973 5f83 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacarmenluna carmenluna
14:58
14:55
8381 a2cf 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viacarmenluna carmenluna

April 26 2017

20:39


me before entering stage
20:35
0231 3dea
20:26
5155 c1a7 500
Reposted fromjozefspace jozefspace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl