Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

21:19
2055 b157 500
21:13

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaMagnolia11 Magnolia11
21:10
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaxannabelle xannabelle
21:10
6558 f56d
Reposted fromGIFer GIFer viaxannabelle xannabelle

April 28 2017

14:41
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute viayourheartbeat yourheartbeat
14:36
14:34
8675 720f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakittylitter kittylitter

April 27 2017

14:59
0973 5f83 500
Reposted fromvandalize vandalize viakittylitter kittylitter
14:58
14:55
8381 a2cf 500

April 26 2017

20:39


me before entering stage
20:35
0231 3dea
20:26
5155 c1a7 500
Reposted fromjozefspace jozefspace
13:29
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viamelanchujnia melanchujnia
13:29
6604 96a3 500
13:27
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

April 25 2017

23:32
2427 e03b
Reposted frommslexi mslexi viabeinthe beinthe
20:04
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromxironical xironical viaHanJiMun HanJiMun
19:35
2641 7502 500

disorienteddreams:

Die Büchse der Pandora (Georg Wilhelm Pabst, 1929)

Reposted fromLittleJack LittleJack viarealytruth realytruth
19:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl