Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

18:49
5749 ff7f
18:46
2180 6500 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakentoquer kentoquer

May 26 2017

22:03
7828 3310 500

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamidaj midaj
21:49
21:46
21:43
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
21:42
7643 848d 500
21:36
2576 64e4 500

francescazak:

Jeremy Everett – A Corner Exposed As A Photograph, 2011

Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
21:25how I plan to live my life
21:18
21:11
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viakentoquer kentoquer
21:09
21:07
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan viaRozaa Rozaa
21:07
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaRozaa Rozaa

April 29 2017

21:19
2055 b157 500
21:13

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaMagnolia11 Magnolia11
21:10
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaxannabelle xannabelle
21:10
6558 f56d
Reposted fromGIFer GIFer viaxannabelle xannabelle

April 28 2017

14:41
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute viayourheartbeat yourheartbeat
14:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl