Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

20:07
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy via4777727772 4777727772

August 06 2018

18:51
http://maturedelight.com/page.php?41 We’re having a heat wave……………….

August 05 2018

15:05
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viaxannabelle xannabelle
15:02

August 02 2018

15:00
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"

August 01 2018

22:22

July 24 2018

10:24
0556 874f 500
Reposted fromkombinat kombinat viaxannabelle xannabelle
10:22
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viayourheartbeat yourheartbeat
10:15
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamaking-love making-love

June 30 2018

19:02
19:02

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
18:42

June 29 2018

23:27
4206 48b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadiedrunk diedrunk
23:11
1466 714f
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle

June 24 2018

22:12
22:11
7410 b2be 500
Reposted fromverronique verronique viaxannabelle xannabelle
22:11

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess

June 23 2018

11:01
10:53
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaxannabelle xannabelle

June 22 2018

10:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl