Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

17:35
4511 4916
Reposted from777727772 777727772 viakittylitter kittylitter
17:33
16:41
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viakittylitter kittylitter
16:36
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viamidaj midaj

January 30 2018

19:52
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viadusielecc dusielecc
19:40
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaxannabelle xannabelle
19:26
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viamiktoria miktoria
19:15
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover

January 29 2018

16:39
0854 83b1
Reposted from777727772 777727772 viadusielecc dusielecc
16:16
9088 45ac

January 27 2018

02:13
2888 e36e
Reposted fromkarahippie karahippie viapompompom pompompom
02:08
02:08
2540 a6f4
Reposted fromtouchthesky touchthesky viadusielecc dusielecc

January 19 2018

20:15
19:53
8106 a510
Reposted fromlaters laters viahasandra hasandra
14:55
9833 0e83 500
Reposted from777727772 777727772 viahasandra hasandra

January 16 2018

20:17
9250 3ec1
Reposted fromkarahippie karahippie viakittylitter kittylitter
19:51
19:39
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahasandra hasandra
19:38

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viahasandra hasandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl