Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

20:35
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viacomatosegirl comatosegirl
20:34
7829 cd5a 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
20:32
20:31
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba jest życiem ostatecznym? Dlatego życie zawsze przypomina szkic. Ale nawet szkic nie jest właściwym określeniem, bo szkic to zawsze zarys czegoś, przygotowanie do obrazu, gdy tymczasem szkic, jakim jest nasze życie, to szkic bez obrazu, szkic do czegoś, czego nie będzie.
— Kundera - Nieznośna lekkość bytu
20:30
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viainsanedreamer insanedreamer
20:29
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
20:24
9858 88cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
20:23
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaRozaa Rozaa
20:22
9825 aee2 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
20:21
20:18

August 07 2018

20:07
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy via4777727772 4777727772

August 06 2018

18:51
http://maturedelight.com/page.php?41 We’re having a heat wave……………….

August 05 2018

15:05
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viaxannabelle xannabelle
15:02

August 02 2018

15:00
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"

August 01 2018

22:22

July 24 2018

10:24
0556 874f 500
Reposted fromkombinat kombinat viaxannabelle xannabelle
10:22
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viayourheartbeat yourheartbeat
10:15
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl