Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

19:17
17:49
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viakentoquer kentoquer

March 22 2017

20:03
7585 1b71
20:02
2019 c822
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

March 21 2017

19:02
18:54
1707 5405
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viadomitrz domitrz
18:52
8212 e51c 500

vjeranski:

Naro Pinosa
[ la mer … ] 

tumblr

18:50
18:46
8284 407f 500
Reposted fromerial erial viabeinthe beinthe
18:39
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabeinthe beinthe
18:29
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viaretaliate retaliate
18:28
18:27
18:18
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viaRozaa Rozaa
18:04
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaRozaa Rozaa

March 12 2017

23:08
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viakittylitter kittylitter
23:01
7837 f35c
Reposted fromcaraseen caraseen viadiedrunk diedrunk
23:00
No a aromat kawy… aromat kawy jest dla wnętrza tym, czym perfumy dla kobiety.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromcudoku cudoku viaRozaa Rozaa
22:45
9307 4d8d 500

mquinn88:

Current mood: Alfred Hitchcock getting inspired in the river Thames.

Reposted fromdrozdzi drozdzi viamidaj midaj

March 11 2017

19:40
5078 6d2e 500
Reposted fromsunlight sunlight viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl