Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

14:46
7340 a13d
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viabeinthe beinthe

October 14 2017

15:44
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viakittylitter kittylitter
15:43
5262 00ba
Reposted fromgreggles greggles viakittylitter kittylitter
15:43
9518 bb5f 500
Reposted fromMuppet Muppet viakittylitter kittylitter

October 10 2017

17:49
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viabeinthe beinthe
17:43
0405 f795 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaBloodMoon BloodMoon
17:43
7737 e56a 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaBloodMoon BloodMoon
17:42
9109 eada

October 06 2017

21:05
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viabeinthe beinthe
20:03
7360 b546
Reposted fromdivi divi viakittylitter kittylitter
20:02
8407 88c4 500
Reposted fromtfu tfu viabeinthe beinthe
19:39
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viabeinthe beinthe
19:36
1611 b26f
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex

October 03 2017

19:39
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat
— Tomasz Różycki
Reposted fromebe ebe viaHanJiMun HanJiMun
19:38
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viaHanJiMun HanJiMun
19:38
0729 bdf1 500
Reposted fromdivi divi viaHanJiMun HanJiMun

September 28 2017

16:27
W głowie miała po prostu inaczej poukładane, miała poukładane niepraktycznie
— Charles Bukowski
Reposted fromebe ebe vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:00
5682 c0ac 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:00
1226 1374 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:00
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl